EN
Pravila primjene nadomjesnih krivulja opterećenja

Pravila primjene nadomjesnih krivulja opterećenja

Na temelju Zakona o tržištu električne energije, a nakon ishođenja pozitivnog mišljenja Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o. i prethodne suglasnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA), HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. donio je Pravila primjene nadomjesnih krivulja opterećenja, koja se primjenjuju od 1. siječnja 2018. godine.

Izrada Pravila primjene nadomjesnih krivulja opterećenja uvjetovana je potrebom njihova usklađenja s novim Pravilima o uravnoteženju elektroenergetskog sustava i s novim modelom tržišta električne energije, koji je uređen novim Pravilima organiziranja tržišta električne energije (NN 121/15, NN 48/16).

Sukladno navedenim propisima i Metodologiji za određivanje cijena za obračun električne energije uravnoteženja (NN 71/16), provodi se obračun troškova odstupanja članovima, odnosno voditeljima bilančnih grupa.

Pravilima primjene nadomjesnih krivulja opterećenja odnose se na prvi i drugi obračun odstupanja.

U slučaju prvog obračuna odstupanja, Pravila se primjenjuju za obračunska mjerna mjesta krajnjih kupaca, koja su priključena na distribucijsku mrežu i za koja ne postoji potvrđena krivulja opterećenja, sukladno pravilima o mjernim podacima. To su obračunska mjerna mjesta krajnjih kupaca s priključnom snagom manjom od 30 kW, koja nisu opremljena intervalnim brojilom, kao i ona koja su opremljena intervalnim brojilom, ali se trenutno daljinski ne očitavaju. Krajnji rezultat, u skladu s Pravilima, je ostvareno preuzimanje opskrbljivača, u dijelu koji se odnosi na krajnje kupce čija obračunska mjerna mjesta nisu opremljena intervalnim brojilima.

U slučaju drugog obračuna odstupanja, Pravila se primjenjuju za sva obračunska mjerna mjesta korisnika mreže (krajnjih kupaca i proizvođača), koja su priključena na distribucijsku mrežu.

U cilju lakšeg razumijevanja Pravila primjene nadomjesnih krivulja opterećenja izrađeno je pojašnjenje Pravila.
 
Poveznice prema ostalim propisima:
  • Opći uvjeti za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (NN 85/15, 49/20, 104/20)
  • Mrežna pravila distribucijskog sustava (NN 74/18)