EN
Pravila primjene nadomjesnih krivulja opterećenja

Pravila primjene nadomjesnih krivulja opterećenja

Na temelju Zakona o tržištu električne energije (NN 22/13, NN 102/15, NN 68/18 i NN 52/19), a nakon ishođenja pozitivnog mišljenja Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o. i prethodne suglasnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije, HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. donio je Pravila primjene nadomjesnih krivulja opterećenja, koja se primjenjuju od 1. siječnja 2021.godine.
 
Pravilima primjene nadomjesnih krivulja opterećenja utvrđuju se nadomjesne krivulje opterećenja karakterističnih skupina kupaca, način određivanja dijela ostvarenja opskrbljivača za krajnje kupce čija obračunska mjerna mjesta nisu opremljena intervalnim brojilom te način određivanja predviđene potrošnje i predviđenih mjesečnih potrošnji za buduće polugodišnje obračunsko razdoblje, za krajnjeg kupca s polugodišnjim obračunskim razdobljem.
 
Poveznice:
  • Pravila primjene nadomjesnih krivulja opterećenja – u primjeni od 1. siječnja 2021. godine (PDF)
  • Prilog 1. Koeficijenti udjela mjesečne potrošnje za modele razdjele potrošnje Opći i Sezonski (PDF)
  • Pravila primjene nadomjesnih krivulja opterećenja – važeća do 31. prosinca 2020. godine (PDF)
  • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravila primjene nadomjesnih krivulja opterećenja (PDF)