EN
Složeno priključenje

Složeno priključenje

Složeno priključenje se provodi u slučaju priključenja građevine složenim priključkom, tj. priključkom na srednjonaponsku (SN) mrežu, odnosno priključkom na niskonaponsku (NN) mrežu za koje je potrebno stvaranje tehničkih uvjeta u mreži ili rješavanje imovinskopravnih odnosa s trećim stranama.


Osnovni koraci pri složenom priključenju sastoje se od:
  • izrade elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključka (EOTRP)
  • sklapanja ugovora o priključenju
  • izdavanja elektroenergetske suglasnosti (EES)
  • izdavanja potvrde glavnog projekta
  • uplate naknade za priključenje
  • izgradnje priključka i stvaranja uvjeta u mreži
  • sklapanja ugovora o korištenju mreže
  • stavljanja priključka pod napon i izdavanja potvrde o početku korištenja mreže
  • pokusnog rada i izdavanja potvrde za trajni pogon (ako je u EES uvjetovan pokusni rad).


Obrasci zahtjeva i dokumenata nalaze se na web stranici Obrasci i dokumenti.

Detaljniji opis postupka složenog priključenja nalazi se u članku 11. Pravila o priključenju na distribucijsku mrežu.