EN
Koja su prava i obveze kupaca?

Koja su prava i obveze kupaca?

Prava i obveze kupca definirane su Pravilnikom o općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom.

Prava kupca
  • Kupac ima pravo na nediskriminirajući pristup korištenju elektroenergetske mreže, uz uvjet ispunjenja tehničkih i gospodarskih zahtjeva za priključak.
  • Kupac ima pravo na kvalitetu napona utvrđenu propisima.
  • Kupac ima pravo na informaciju u svezi s prekidom isporuke električne energije prouzročene radovima ili kvarovima.
  • Kupac ima pravo prigovora na rad opskrbljivača u roku od 30 dana od dana nastanka razloga za podnošenje prigovora.
  • Kupac može zatražiti kontrolni pregled mjerne opreme ako postoji sumnja da električnu energiju, odnosno snagu, ne registrira pravilno. 
Obveze kupca
  • Kupac je dužan koristiti električnu energiju u skladu s Ugovorom kojim se reguliraju uvjeti opskrbe i korištenja mreže.
  • Kupac je dužan, bez odgađanja, o neispravnosti mjerne opreme obavijestiti operatora mreže.
  • Kupac je dužan, bez odgađanja, obavijestiti operatora mreže o uočenom oštećenju priključka, oštećenju ili otuđenju mjerne opreme, uklanjanju plombe ili oštećenju mjernih ormara.
  • Kupac je dužan isporučitelju omogućiti neometan pristup do mjernog mjesta radi kontrole, održavanja, očitanja, uključenja i isključenja.
  • Kupac je dužan platiti potrošenu električnu energiju sukladno važećim propisima. 
Više o ostalim pravima i obvezama kupaca te obvezama operatora mreže i opskrbljivača, možete pročitati u Pravilniku o općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (NN 85/15, 49/20, 104/20, 100/22)