EN
Česta pitanja

Česta pitanja

Zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti se podnosi osobno ili poštom u distribucijsko područje (elektru) kojem lokacija građevine pripada. Obrasce zahtjeva možete pronaći ovdje.
Najniža vrijednost priključne  snage kupca na niskonaponskoj mreži određuje se na temelju najniže struje ograničavala strujnog opterećenja - limitatora (4,6 kW za jednofazni priključak i 11,04 za trofazni priključak). U prilogu Zahtjeva za izdavanje elektroenergetske suglasnosti iskazane su standardne vrijednosti struja ograničavala strujnog opterećenja (OSO) i odgovarajućih priključnih snaga za kupce na niskonaponskoj mreži s priključnom snagom do uključivo 20 kW.