EN
Financijska izvješća

Financijska izvješća

Godišnji financijski izvještaji sastavljeni su u skladu sa Zakonom o računovodstvu (NN 78/15, 120/16) i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja, tako da pružaju istinit i objektivan prikaz financijskog stanja, rezultata poslovanja, promjena kapitala i novčanih tokova Društva za određeno  razdoblje.
 
Redovna revizija godišnjih financijskih izvještaja obavlja se u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardima od strane neovisnog revizora za razdoblje 01.01. – 31.12. koji izražava svoje mišljenje o priloženim financijskim izvještajima na osnovi obavljene revizije.

 

Izvješća

  • Godišnja financijska izvješća i izvješće neovisnog revizora 2018. (PDF)
  • Godišnja financijska izvješća i izvješće neovisnog revizora 2017. (PDF)