EN
Planovi razvoja mreže

Planovi razvoja mreže


Desetogodišnji planovi


U skladu sa Zakonom o tržištu električne energije (NN 111/21, 83/23), HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. (u daljnjem tekstu: HEP ODS) dužan je donijeti i na primjeren način javno objaviti, uz prethodnu suglasnost Hrvatske energetske regulatorne agencije (u daljnjem tekstu: HERA), desetogodišnji plan razvoja distribucijske mreže s detaljno iskazanim investicijama u sljedećem trogodišnjem i jednogodišnjem razdoblju. Pri izradi prijedloga desetogodišnjeg plana razvoja distribucijske mreže operator distribucijskog sustava savjetuje se sa zainteresiranom javnošću u trajanju od najmanje 15 dana. Hrvatska energetska regulatorna agencija se savjetuje sa svim zainteresiranim stranama o prijedlogu desetogodišnjeg plana razvoja distribucijske mreže  kroz savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u trajanju od najmanje 15 dana.

U procesu izrade prijedloga Desetogodišnjeg (2023.-2032.) plana razvoja distribucijske mreže s detaljnom razradom za početno trogodišnje i jednogodišnje razdoblje, HEP ODS je u razdoblju od 10. do 25. svibnja 2022. godine proveo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

HEP ODS je na svojim mrežnim stranicama javno objavio rezultate savjetovanja te ih, zajedno s prijedlogom Desetogodišnjeg (2023.-2032.) plana razvoja distribucijske mreže, dostavio HERA-i u postupku ishođenja odobrenja.

HERA je provela postupak savjetovanja sa svim zainteresiranim stranama o prijedlogu desetogodišnjeg plana razvoja distribucijske mreže u razdoblju od 1. do 16. ožujka 2023. godine. Rezultati savjetovanja javno su objavljeni na HERA-inim mrežnim stranicama.


U očekivanju nastavka postupka odobravanja Desetogodišnjeg (2023.-2032.) plana razvoja distribucijske mreže pri HERA-i, HEP ODS objavljuje:

  • Prijedlog Desetogodišnjeg (2023.-2032.) plana razvoja distribucijske mreže s detaljnom razradom za početno trogodišnje i jednogodišnje razdoblje (PDF)

Po ishođenju odobrenja, HEP ODS će službeno donijeti Desetogodišnji (2023.-2032.) plan razvoja distribucijske mreže s detaljnom razradom za početno trogodišnje i jednogodišnje razdoblje te ga objaviti na svojim internetskim stranicama.Ranije Desetogodišnje planove razvoja distribucijske mreže HEP – Operatora distribucijskog sustava d.o.o. s detaljnom razradom za početno trogodišnje i jednogodišnje razdoblje možete pronaći ovdje.