EN
Podaci za izračun 2016

Podaci za izračun 2016

Sukladno Pravilima primjene nadomjesnih krivulja opterećenja, objavljuju se sljedeći podaci:
 
Oznaka Podatak Učestalost
objavljivanja
Način
objavljivanja
Povjerljivost
podataka
Preuzimanje

Popis OMM KO

Popis obračunskih mjernih mjesta s potvrđenim krivuljama opterećenja Po potrebi WEB NE xls

NKOKSK

Normirane vrijednosti NKO za svaku karakterističnu skupinu kupaca za karakteristične dane i razdoblja Godišnje WEB NE pdf

NKOKSK

Normirane vrijednosti NKO za svaku karakterističnu skupinu kupaca za 2016. godinu (K0 s faktorom dinamiziranja) Godišnje WEB NE xls

NKOKSK

Normirane vrijednosti NKO za svaku karakterističnu skupinu kupaca za 2015. godinu (K0 s faktorom dinamiziranja) Godišnje WEB NE xls

NKOKSK

Normirane vrijednosti NKO za svaku karakterističnu skupinu kupaca za 2014. godinu (K0 s faktorom dinamiziranja) Godišnje WEB NE xls

NKOKSK

Normirane vrijednosti NKO za svaku karakterističnu skupinu kupaca za 2013. godinu (K0 s faktorom dinamiziranja) Godišnje WEB NE xls

kgub

Koeficijent gubitaka  snage za 2016. godinu (%) Godišnje WEB NE 8,51

F

Izraz za izračun faktora dinamiziranja Godišnje WEB NE pdf

Pds-o

Vrijednosti krivulje opterećenja distribucijskog sustava Mjesečno WEB NE xls

ΣPkupacmjs-o

Zbroj vrijednosti izmjerenih opterećenja kupaca s mjerenjem snage iskazan po intervalima Mjesečno WEB NE

Pgds-o

Vrijednosti krivulje gubitaka snage u distribucijskom sustavu Mjesečno WEB NE

ZKSK

Vrijednosti faktora razlučivanja karakterističnih skupina kupaca Mjesečno WEB NE

WKSK

Ukupna godišnja potrošnja karakteristične skupine kupaca Mjesečno WEB NE

PPKODS

Preostala krivulja opterećenja distribucijskog sustava Mjesečno WEB NE

PNKO-KSK

Nadomjesne krivulje opterećenja pojedine karakteristične skupine kupaca Mjesečno WEB NE

PKSK

Krivulja ostvarenja opterećenja pojedine karakteristične skupine kupaca Mjesečno WEB NE

WKSK-O

Ukupna godišnja potrošnja karakteristične skupine kupaca promatranog opskrbljivača Mjesečno e-mail DA -

PO-ms-o

Vrijednosti krivulje ostvarenja opskrbljivača za kupce s mjerenjem snage (za koje postoji izmjerena i potvrđena krivulja opterećenja) Mjesečno e-mail DA -
 
                    Arhiva              2014/2015 2016  
 

Poveznica prema važnim dokumentima:

  • Pravila primjene nadomjesnih krivulja opterećenja (PDF)
  • Prikaz proširenog analitičkog postupka (PDF)
  • Pravila o mjernim podacima (PDF)