EN
Sustavi upravljanja prema međunarodnim normama

Sustavi upravljanja prema međunarodnim normama

Zaštita zdravlja i sigurnosti radnika, očuvanje okoliša te učinkovito gospodarenje energijom dio su poslovne strategije Društva.

HEP ODS,  svjestan svojih utjecaja na okoliš, a s obzirom na uvedene sustave upravljanja okolišem i energijom  donio je Politiku upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu  (PU ZZS) te Politiku upravljanja okolišem i energijom (SUI.POEn).

Složenost poslova, nepovoljno radno okruženje, radna oprema u upotrebi, te prisutne opasnosti, štetnosti, napori i visoka razina rizika kod obavljanja poslova održavanja, posluživanja i izgradnje elektrodistribucijskih postrojenja i objekata, zahtjeva sustavno upravljanje zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu. Slijedom odluka upravljačkih struktura Društva, uspostavljen je i 2017. godine certificiran sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti. U 2019. godini uspješno je provedena tranzicija ovog sustava na zahtjeve norme ISO 45001:2018, čime se kontinuirano ostvaruje definirana politika upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu i postavljene ciljeve Društva.

Pokazatelji nadzorno-tranzicijskog vanjskog audita u 2018. godini potvrdili su da je primijenjeni sustav upravljanja okolišem, po prvi put certificiran 2013. godine,  sukladan zahtjevima ISO 14001:2015 te da kontinuirano ostvaruje definiranu politiku upravljanja okolišem i postavljene ciljeve Društva.

Kao nacionalna energetska tvrtka za distribuciju električne energije želimo biti predvodnik u području energetske učinkovitosti te promovirati energetsku učinkovitost kako kod svojih zaposlenika tako i u širem gospodarskom i društvenom okruženju. Temeljno opredjeljenje Društva u upravljanju energijom je postizanje trajnog poboljšavanja energetskih performansi na svim poslovnim objektima, opremi i uređajima, uključujući i smanjenje gubitaka u distribucijskoj mreži kroz implementiran sustav upravljanja energijom prema ISO 50001:2018 što je potvrđeno i certifikatom od strane neovisne certifikacijske kuće TÜV NORD Adriatic d.o.o.