EN
Korisnici

Korisnici

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. (HEP ODS) za potrebe korisnika mreže obavlja energetsku djelatnost distribucije električne energije, osiguravajući svim korisnicima pristup i korištenje mreže pod jednakim uvjetima. Javnu uslugu korištenja mreže HEP ODS pruža prema unaprijed utvrđenim uvjetima i tarifnim metodologijama koje donosi Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA), što znači da je njegov rad javan i nadziran.

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. pruža podršku svim opskrbljivačima na tržištu električne energije kod provedbe procesa promjene opskrbljivača.