EN
Što za korisnike znači razdvajanje djelatnosti operatora distribucijskog sustava od djelatnosti opskrbe?

Što za korisnike znači razdvajanje djelatnosti operatora distribucijskog sustava od djelatnosti opskrbe?

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. (HEP ODS) do sada je uz djelatnost distribucije električne energije obavljao i djelatnost javne opskrbe kupaca električnom energijom. Temeljem zakonske obveze od 1.11.2016. godine djelatnost javne opskrbe kupaca električnom energijom preuzelo je novo društvo unutar HEP grupe - HEP Elektra d.o.o., dok HEP ODS nastavlja obavljati djelatnost distribucije električne energije.
Slijedom navedenog, kupce u okviru javne usluge opskrbe električne energije opskrbljuje HEP Elektra d.o.o.

Ovdje možete pregledati POPIS USLUGA za koje je i dalje nadležan HEP ODS i onih koji više nisu u njegovoj nadležnosti.