EN
Što je to neovlaštena potrošnja?

Što je to neovlaštena potrošnja?

Neovlaštenom potrošnjom - krađom električne energije, sukladno zakonskoj regulativi, smatraju se slučajevi kada: 
  • krajnji korisnik troši električnu energiju bez mjerne opreme operatora sustava ili mimo postojeće mjerne opreme ili kada je mjerna oprema onesposobljena za ispravan rad,
  • krajnji korisnik troši električnu energiju na način da je neovlašteno utjecao na rad uređaja za upravljanje tarifama,
  • krajnji korisnik troši električnu energiju preko brojila ili ostale mjerne opreme s kojih je skinuta ili oštećena plomba, osim ako je smještaj mjerne opreme takav da krajnji kupac to nije mogao nadzirati niti spriječiti,
  • je krajnji korisnik na niskom naponu bez mjerenja snage utjecao na ograničavalo strujnog opterećenja koje je bilo plombirano ili na glavne osigurače koji su bili plombirani omogućujući time korištenje snage veće od priključne snage,
  • se pravna ili fizička osoba koja nije stekla status krajnjeg korisnika priključi na mrežu,
  • krajnji korisnik troši električnu energiju preko brojila ili ostale mjerne opreme nakon privremene obustave.
 
Neovlaštena potrošnja je:
  • opasna - neovlaštene radnje na mjernom mjestu i priključku mogu prouzročiti požar i biti opasne za život;
  • protuzakonita - neovlaštena potrošnja je djelo za koje je propisana novčana kazna;
  • skupa - nakon otkrivanja neovlaštene potrošnje, obračunava se količina potrošene, a nenaplaćene električne energije, u skladu s Općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom.
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. kontinuirano provodi kontrole mjernih mjesta i priključke električne energije, radi utvrđivanja neovlaštene potrošnje - krađe električne energije. Ako sumnjate na neovlaštenu potrošnju električne energije kod nekog korisnika, možete se obratiti nadležnom distribucijskom području.

Ostale informacije vezane uz neovlaštenu potrošnju možete pronaći u Pravilnik o općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (NN 85/15, 49/20, 104/20, 100/22).