EN
Kako postupiti prilikom nestanka električne energije?

Kako postupiti prilikom nestanka električne energije?

Nestanak električne energije može biti posljedica:

  • kvara u elektroenergetskom sustavu,
  • radova na elektroenergetskoj mreži,
  • kvara na instalacijama kupca.

U slučaju nestanka električne energije predlažemo da provjerite je li do nestanka električne energije došlo i u susjedstvu ili se radi o nestanku isključivo u vašem objektu. Ukoliko je riječ o nestanku na široj lokaciji, riječ je o kvaru na elektroenergetskoj mreži. Nadalje, ukoliko je riječ o nestanku električne energije isključivo u vašem objektu, onda je najvjerojatnije riječ o problemu/kvaru na vašoj unutarnjoj instalaciji. Također, nestanak električne energije može biti posljedica najavljenih radova na mreži. Sve informacije o najavljenim radovima, možete pronaći ovdje.

U slučaju nestanka električne energije, preporučamo vam da isključite sva trošila, osim jednog rasvjetnog tijela koje će vam poslužiti za provjeru stanja sustava. Kada se stanje u sustavu normalizira, postupno uključujte trošila koja su vam nužna. Na taj način možete izbjeći kvar na vašim uređajima.

Ako morate napustiti objekt, prije ponovnog početka napajanja električnom energijom, provjerite jeste li isključili sva trošila. Posebno obratite pozornost na trošila koja bi, nakon uspostave napajanja električnom energijom, mogla izazvati požar.