EN
Okončane javne rasprave

Okončane javne rasprave

Izrada prijedloga Desetogodišnjeg (2024.-2033.) plana razvoja distribucijske mreže - od 19. lipnja 2023. do 5. srpnja 2023.
 
 • Javna rasprava vezana uz izradu prijedloga Desetogodišnjeg (2024.-2033.) plana razvoja distribucijske mreže - od 19. lipnja 2023. do 5. srpnja 2023. - poziv i dokumenti za preuzimanje  
 • Rezultati javne rasprave o izradi prijedloga Desetogodišnjeg (2024.-2033.) plana razvoja distribucijske mreže (PDF)
 

Pravila primjene nadomjesnih krivulja opterećenja - od 20. prosinca 2022. do 20. siječnja 2023. 
 
 • Javna rasprava vezana uz prijedlog Pravila primjene nadomjesnih krivulja opterećenja - od 20. prosinca 2022. do 20. siječnja 2023. - poziv i dokumenti za preuzimanje 
 

Pravila o priključenju na distribucijsku mrežu - od 28.10.2022. do 14.11.2022. 
 
 • Javna rasprava vezana uz prijedlog novih Pravila o priključenju na distribucijsku mrežu - od 28. listopada 2022. do 14. studenog 2022. godine - poziv i dokumeti za preuzimanje
 

Izrada prijedloga Desetogodišnjeg (2023.-2032.) plana razvoja distribucijske mreže s detaljnom razradom za početno trogodišnje i jednogodišnje razdoblje - od 10.05.2022. do 25.5.2022. 
 • Javna rasprava o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću vezano uz izradu prijedloga Desetogodišnjeg (2023.-2032.) plana razvoja distribucijske mreže s detaljnom razradom za početno trogodišnje i jednogodišnje razdoblje  - poziv i dokumenti za preuzimanje 
 • Rezultati savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u procesu izrade prijedloga Desetogodišnjeg (2023.-2032.) plana razvoja distribucijske mreže s detaljnom razradom za početno trogodišnje i jednogodišnje razdoblje (PDF)
 

Pravila o priključenju na distribucijsku mrežu - od 23.11.2020. do 07.12.2020.
 • Javna rasprava o prijedlogu Pravila o priključenju na distribucijsku mrežu - od 23. studenog do 7. prosinca 2020. godine  poziv i dokumenti za preuzimanje
 • Rezultati javne rasprave o savjetovanju Pravila o priključenju na distribucijsku mrežu (PDF)


Pravila primjene nadomjesnih krivulja opterećenja - od 30.10.2020. do 14.11.2020.
 • Javna rasprava o prijedlogu Pravila primjene nadomjesnih krivulja opterećenja - od 30. listopada do 14. studenog 2020. godine - poziv i dokumenti za preuzimanje  
 • Rezultati javne rasprave Pravila primjene nadomjesnih krivulja opterećenja (PDF)


Izmjena i dopuna Mrežnih pravila distribucijskog sustava - od 8.11.2019. do 25.11.2019.
 • Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Mrežnih pravila distribucijskog sustava -  od 8. studenog do 25. studenog 2019. godine - poziv i dokumenti za preuzimanje


Pravila o priključenju na distribucijsku mrežu -  od 15.02.2018. do 01.03.2018.
 • Javna rasprava o prijedlogu  Pravila o priključenju na distribucijsku mrežu -  od 15. veljače do 1. ožujka 2018. godine - poziv i dokumenti za preuzimanje
 

Pravila primjene nadomjesnih krivulja opterećenja - od 19.10.2017. do 03.11.2017.  

Mrežna pravila distribucijskog sustava  - od  24.05.2017. do 08.06.2017.
 • Javna rasprava o Prijedlogu  Mrežnih pravila distribucijskog sustava - od 24.05.2017. do 08.06.2017. godine - poziv i dokumenti za preuzimanje
 • Rezultati javne rasprave Mrežnih pravila (PDF)
 

Pravila primjene nadomjesnih krivulja opterećenja (PPNKO) - od  28.10.2016. do 12.11.2016.
 • Javna rasprava o Prijedlogu  Pravila primjene nadomjesnih krivulja opterećenja (PPNKO) - od 28. listopada do 12. studenog 2016. godine - poziv i dokumenti za preuzimanje
 • Rezultati javne rasprave PPNKO (PDF)