EN
Planirani radovi na linijskim energetskim građevinama

Planirani radovi na linijskim energetskim građevinama

Sukladno Zakonu o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina (NN 121/16), HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. objavljuje obavijest o izvođenju planiranih građevinskih radova najmanje šest mjeseci prije podnošenja urednog zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole nadležnom tijelu graditeljstva, odnosno 60 dana prije početka izvođenja radova ako je građevinska dozvola već izdana, ili je postupak izdavanja građevinske dozvole u tijeku, ili ako građevinska dozvola nije potrebna u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje gradnja i prostorno uređenje.

Objava informacija sukladno Zakonu o mjerama za smanjenje troškova postavljanja komunikacijskih mreža velikih brzina:
Odaberite distribucijsko područje

Odabir aktivnosti