EN
Zaštita na radu i zaštita od požara

Zaštita na radu i zaštita od požara

Sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti radnika

HEP ODS obavlja djelatnost distribucije električne energije uz primjenu najviših tehničkih standarda i najbolje poslovne prakse. Posebna pozornost posvećuje se zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika.
S ciljem sustavnog i dokumentiranog ostvarivanja politike upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu, uspostavljen je sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu. Postupak certificiranja  u skladu sa zahtjevima međunarodnog standarda BS OHSAS 18001:2017 proveden je 2017. godine, a 2019. tranzicija na međunarodnu normu ISO 45001:2018 kojom je uspostavljen i osnažen mehanizam za kontinuirano poboljšanje prakse u pogledu sustavnog upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti radnika.
 
Sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti u društvu čine podsustavi u okviru organizacijskih jedinica Društva koje čine sjedište i 21 distribucijsko područje sa svojim organizacijskim strukturama.
Uprava društva i svi zaposleni radnici primjenjuju sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti u skladu sa zahtjevima međunarodne norme ISO 45001:2018 što doprinosi poboljšanju rezultata zaštite na radu, zdravlja i sustava upravljanja.

Jedan od osnovnih ciljeva politike zaštite zdravlja i sigurnosti svakako je sprječavanje ozljeda na radu, profesionalnih oboljenja, bolesti i incidenata na radu. Kako bi se ostvario taj cilj, utvrđuju se procedure za definiranje odgovornosti te poduzimaju mjere za ublažavanje posljedica, ozljeda, incidenata ili neusklađenosti.

 
Sudjelovanje radnika, savjetovanje i komunikacija o zdravlju i sigurnosti na radnom mjestu

Društvo uspostavlja, provodi i održava procese za konzultacije i sudjelovanje radnika na svim razinama i funkcijama u cilju poboljšanja Sustava upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu.

U skladu sa zakonskim zahtjevima i Pravilnikom o zaštiti na radu HEP–Operator distribucijskog sustava d.o.o., imenovani su stručnjaci odgovorni za obavljanje poslova zaštite na radu i ovlaštenici poslodavca koji su odgovorni za organiziranje i provedbu poslova zaštite na radu.

Radnici su preko povjerenika radnika za zaštitu na radu i putem interne komunikacije konzultirani i uključeni u:
  • prepoznavanje opasnosti i procjenu rizika
  • istraživanje incidenata
  • razvoj i pregled politike i ciljeva zaštite zdravlja i sigurnosti na radu
  • informiranje u slučaju promjena koje imaju utjecaj na njihovu zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu
  • prezentiranje tema vezanih za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu
  • obuku o zdravlju i zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu, uključujući informiranje
  • raspodjelu odgovornosti i ovlasti za sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu
  • integraciju aktivnosti u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu u poslovne procese organizacije
  • spremnost na odaziv u izvanrednim situacijama
  • podnošenje prijedloga u vezi s njihovim potrebama i očekivanjima, kao i nedostaci ili poboljšanja u sustavu upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu
 
Zaštita zdravlja i sigurnosti na radu radnika sustavno se provodi, nadzire i unapređuje djelovanjem formalnih zajedničkih tijela (Odbori i Povjerenstvo za zaštitu na radu, povjerenici radnika za zaštitu na radu, timovi i radne grupe).