EN

Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi

05.06.2024.
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. obavještava zainteresiranu javnost o početku savjetovanja o prijedlogu Pravila o upravljanju zagušenjima u distribucijskom sustavu.

Operator distribucijskog sustava dužan je, sukladno odredbama članka 52. stavka 33. Zakona o tržištu električne energije („Narodne novine“, broj 111/21, 83/23), provesti savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Pravila o upravljanju zagušenjima u distribucijskom sustavu u trajanju od najmanje 30 dana.
 
Pozivamo energetske subjekte i zainteresiranu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja na prijedlog Pravila o upravljanju zagušenjima u distribucijskom sustavu na adresu elektronske pošte:
 ODS-Javna.Rasprava@hep.hr,  počevši od 5. lipnja 2024. godine do najkasnije 5. srpnja 2024. godine.
 
U naslovu elektronske poruke molimo navedite "Pravila o ZAG", a obrazac imenujte "PZAG_NAZIV.doc" gdje NAZIV predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti.
 
Dokumenti za preuzimanje:
  • Prijedlog Pravila o upravljanju zagušenjima u distribucijskom sustavu (PDF)
  • Popratni dokument uz prijedlog Pravila o upravljanju zagušenjima u distribucijskom sustavu (PDF)
  • Tehnički uvjeti za pružanje usluga distribucijskom sustavu (PDF)
  • Obrazac za primjedbe (DOC)