EN
Opskrbljivači

Opskrbljivači

Od 1. srpnja 2008. tržište je otvoreno za sve kupce električne energije, uključujući i kupce kategorije kućanstvo. Opskrbljivač je energetski subjekt s dozvolom za obavljanje djelatnosti opskrbe električnom energijom koji može kupovati i prodavati električnu energiju na tržištu.

Liberalizacija tržišta električne energije omogućila je opskrbljivačima izlazak na tržište, a kupcima pravo na izbor i promjenu opskrbljivača električnom energijom prema vlastitim preferencijama.

Nadzor tržišta električne energije u Republici Hrvatskoj obavlja Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA). Na internetskoj stranici HERA-e dostupan je registar opskrbljivača koji imaju dozvolu za obavljanje djelatnosti opskrbe električnom energijom