EN
Prigovori i reklamacije

Prigovori i reklamacije

 

Prigovori i reklamacije u vezi s Pravilnikom o općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom te Zakonom o zaštiti potrošača


Ukoliko imate prigovor na postupanje operatora distribucijskog sustava, kao korisnik distribucijske mreže (korisnik mreže i/ili proizvođač električne energije), molimo vas da se obratite nadležnom distribucijskom području, pisanim putem ili osobno na šalteru.
Operatoru distribucijskog sustava možete podnijeti prigovor koji se odnosi na:
  • priključenje na mrežu
  • korištenje mreže (prekidi napajanja električnom energijom, kvaliteta napona,…)
  • mjerenje električne energije (točnost i pravodobnost očitanja, kvar mjernih uređaja, razmjena i pristup mjernim podacima,…)
  • promjena tarifnog modela i/ili kategorije potrošnje
  • obustava i/ili uspostava isporuke električne energije
  • neovlaštena potrošnja električne energije
  • nestandardne usluge
  • ostale aktivnosti u djelokrugu rada operatora distribucijskog sustava.
 Operator distribucijskog sustava dužan je odgovoriti na pisani prigovor u roku od 15 dana od dana primitka.  
Ukoliko niste zadovoljni očitovanjem na pisani prigovor možete se obratiti Povjerenstvu za reklamacije potrošača u distribucijskom području (elektri). Povjerenstvo za reklamacije potrošača sastavljeno je od predstavnika udruga za zaštitu potrošača te predstavnika HEP-Operatora distribucijskog sustava d.o.o.
Povjerenstvu za reklamacije potrošača možete se obratiti pisanim putem na adresu nadležnog distribucijskog područja (elektre) ili na adresu elektroničke pošte nadležnog distribucijskog područja (elektre), s naznakom: „Za Povjerenstvo za reklamacije potrošača“. Navedene adrese možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://www.hep.hr/ods/pristup-mrezi/distribucijska-podrucja-elektre/25
Povjerenstvo za reklamacije potrošača dužno je donijeti oduku o reklamaciji u roku od 30 dana od dana primitka.
Privatna osoba, koja nije zadovoljna odlukom Povjerenstva za reklamacije potrošača, zaštitu svojih prava može zatražiti od nadležnog suda.
Pravna osoba, koja nije zadovoljna odlukom Povjerenstva za reklamacije potrošača, zaštitu svojih prava može zatražiti od nadležnog suda ili Hrvatske energetske regulatorne agencije. 
 

Zahtjevi vezano za Pravilnik o uvjetima kvalitete opskrbe električnom energijom


Krajnji kupac ostvaruje pravo na novčanu naknadu od operatora distribucijskog sustava ukoliko pojedinačni pokazatelj kvalitete usluga ne postigne razinu zajamčenog standarda kvalitete usluga, u skladu s člancima 61. i 62. Pravilnikom o uvjetima kvalitete opskrbe električnom energijom (NN 37/1747/1731/18, 84/22).
Krajnji kupac može podnijeti pisani Zahtjev do kraja tekućeg kalendarskog mjeseca za prethodni kalendarski mjesec u kojem nije postignuta razina zajamčenog standarda kvalitete usluga, a operator distribucijskog sustava dužan je donijeti odluku u roku 30 dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva.
U slučaju osnovanosti zahtjeva za isplatu novčane naknade, operator distribucijskog sustava dužan je u roku od 30 dana od dana donošenja odluke krajnjem kupcu isplatiti propisanu novčanu naknadu.
U skladu s člankom 70. Pravilnika o uvjetima kvalitete opskrbe električnom energijom, korisnici mreže mogu podnijeti Zahtjev za pristup podacima vezano za pouzdanost napajanja.

Zahtjeve u vezi s Uvjetima kvalitete opskrbe električnom energijom korisnik mreže može podnijeti na jedan od slijedećih načina:

NAPOMENA: Na navedenu adresu zaprimaju se isključivo navedeni obrasci zahtjeva.
Ostali upiti zaprimljeni na ovu e-adresu neće biti razmatrani te vas molimo da ih šaljete na e-adresu vašeg distribucijskog područja.
 

Izvješće o radu

  • Izvješće o radu Povjerenstva za reklamacije za 2020. godinu (PDF)