EN

Postupak utvrđivanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja kod jednostavnih priključaka


U skladu s propisima iz područja prostornog uređenja i gradnje, utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja u svrhu izrade idejnog ili glavnog projekta traži projektant putem upravnog tijela, odnosno nadležnog Ministarstva, primjenom elektroničkog programa eDozvola.

U skladu s Uredbom o izdavanju energetskih suglasnosti i utvrđivanju uvjeta i rokova priključenja na elektroenergetsku mrežu (NN 7/18), operator distribucijskog sustava posebne uvjete i uvjete priključenja utvrđuje prilikom izdavanja elektroenergetske suglasnosti (EES), koja se izdaje u skladu s navedenom uredbom, odnosno u skladu s Pravilima o priključenju na distribucijsku mrežu.

Postupak utvrđivanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja (PU i UP), izdavanja potvrde glavnog projekta (PGP) te priključenja građevine kod jednostavnih priključaka prikazan je na slijedećoj slici.