EN
Učinkovito upravljanje energijom

Učinkovito upravljanje energijom

Kao nacionalna energetska tvrtka za distribuciju električne energije želimo biti predvodnik u području energetske učinkovitosti te promovirati energetsku učinkovitost kako kod svojih zaposlenika tako i u širem gospodarskom i društvenom okruženju. Učinkovito gospodarenje energijom dio je poslovne strategije HEP ODS-a. Opredijelili smo se za uspostavu, primjenu i trajno poboljšavanje sustava upravljanja energijom prema zahtjevima međunarodne norme ISO 50001:2018.
 
HEP ODS je tvrtka s velikim brojem zaposlenih, korisnik je velikog broja poslovnih i skladišnih zgrada, elektroenergetskih objekata i pripadajuće infrastrukture te velikog voznog parka u kojima se svakodnevno koriste resursi neophodni za obavljanje naše djelatnosti. Naša težnja je racionalno gospodariti resursima, u cilju njihove što bolje iskoristivosti.

U tom smislu vodimo brigu o učinkovitoj potrošnji energije i vode. Kontinuiranim praćenjem i analiziranjem potrošnje energije stvaramo preduvjete za provedbu mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti, s ciljem smanjenja pokazatelja energetskih performansi i ukupne potrošnje energije, od kojih se posebno izdvajamo:

 • zamjena vozila visoke starosti novim vozilima s nižom prosječnom potrošnjom goriva te zamjena benzinskih vozila dizelskim vozilima;
 • optimiranje hlađenja i grijanja poslovnih, skladišnih i pogonskih prostora;
 • rekonstrukcija kotlovnica, zamjena energetski neučinkovitih plamenika u kotlovnicama te implementiranje novih tehnologija u sustave grijanja;
 • korištenje obnovljivih izvora energije izgradnjom foto naponskih elektrana;
 • zamjena stare i dotrajale rasvjete led rasvjetom;
 • ugradnja daljinskog očitavanja mjernih uređaja vlastite potrošnje energije;
 • provedba energetskih pregleda procesa te provedba mjera energetske učinkovitosti;
 • edukacija i podizanje svijesti zaposlenika, s ciljem boljeg upravljanja potrošnjom energije;
 • zamjena starih i dotrajalih transformatora energetski učinkovitim transformatorima;
 • poboljšavanja parcijalnih i ukupnih performansi distribucijske mreže;
 • provedba drugih različitih mjera smanjenja gubitaka električne energije u distribucijskoj mreži.

Racionalnim gospodarenjem resursima osiguravaju se značajne dugoročne uštede u gospodarskim planovima HEP ODS-a, koje se ostvaruju dijelom zahvaljujući promjenama svijesti i navika zaposlenika, a dijelom investicijskim aktivnostima, čija je isplativost neupitna a korist višestruka.
HEP ODS ostvaruje rezultate kontinuiranog smanjenja ukupne vlastite potrošnje energije te poboljšanja pokazatelja energetskih performansi kod obavljanja poslovnih procesa u djelatnosti distribucije električne energije, što direktno utječe na značajno smanjenje troškova za energiju i ukupnih troškova poslovanja.