EN
Podaci za izračun 2019

Podaci za izračun 2019

Sukladno Pravilima primjene nadomjesnih krivulja opterećenja koja se primjenjuju od 1. siječnja 2018.godine, objavljuju se sljedeći podaci:
 
Oznaka Podatak Učestalost
objavljivanja
Način
objavljivanja
Povjerljivost
podataka
Preuzimanje

NKOKSK

Normirane vrijednosti NKO za svaku karakterističnu skupinu kupaca za karakteristične dane i razdoblja

Godišnje WEB NE pdf

NKOKSK

Normirane vrijednosti NKO za svaku karakterističnu skupinu kupaca za 2019. godinu (K0 s faktorom dinamiziranja)

Godišnje WEB NE xlsx

F

Funkcija dinamiziranja KSK K0 Godišnje WEB NE pdf

WAOMM-m

Ukupna predviđena mjesečna potrošnja na OMM svih KK s POR Mjesečno WEB NE xlsx

kgub

Mjesečni koeficijent gubitaka  snage za 2019. godinu (%) Godišnje WEB NE xlsx

Pds-o(t)

Krivulja opterećenja distribucijskog sustava Mjesečno WEB NE xlsx

Pgds-o

Krivulja gubitaka u distribucijskom sustavu Mjesečno WEB NE

ΣPkupacmjs-o

Krivulja opterećenja svih KK čija su OMM opremljena IB Mjesečno WEB NE

Ppkods-o(t)

Preostala krivulja opterećenja distribucijskog sustava Mjesečno WEB NE

PKSK-o(t)

Krivulja ostvarenja opterećenja karakteristične skupine kupaca, samo u dijelu koji se odnosi na OMM KK s MOR koja nisu opremljena IB Mjesečno WEB NE

POMM-POR-o

Krivulja ostvarenja opterećenja KK s POR Mjesečno WEB NE

WIIostvarenjei

Mjesečno ostvarenje ODS-a po kalendarskim mjesecima i pripadajući ukupni godišnji gubitci u DS iskazano u MWh i % Godišnje, po konačnom obračunu odstupanja u drugom (godišnjem obračunu odstupanja) WEB NE xlsx
  
 
 
 
Arhiva 2019