EN
Očitanje brojila

Očitanje brojila

Očitanje stanja brojila dijeli se prema postupku očitanja na redovno, izvanredno i samoočitanje.

Standardna usluga očitanja (redovno očitanje) za korisnike mreže kategorije kućanstvo podrazumijeva očitanje brojila električne energije svakih šest mjeseci, odnosno svakih 180 +/- 15 dana. Standardnu uslugu očitanja obavljaju ovlašteni radnici HEP ODS-a.

Očitanje obračunskog mjernog mjesta na zahtjev korisnika mreže je nestandardna usluga što znači da njezina cijena ovisi o stvarnim troškovima pružanja usluge. Nakon zahtjeva korisnika mreže za izvanrednim očitanjem, a prije izvršenja usluge, korisniku mreže bit će predočen izračun stvarnih troškova. Korisnik mreže ima pravo odustati od tražene usluge.

Korisnik mreže može samostalno očitati i dostaviti stanje brojila u slučaju:
 • kada vas HEP ODS ili vaš opskrbljivač pozove da dostavite očitanje (pr. u slučaju promjene cijene električne energije);
 • kada se vaša potrošnja značajno promijenila (pr. uključili ste ili isključili neko od većih trošila u vašem kućanstvu, zamijenili električni bojler plinskim i sl.);
 • ako niste bili prisutni pri redovnom očitanju ili vaše brojilo zbog nedostupnosti nije očitano;
 • kada koristite pravo na samoočitanje stanja brojila.


Pravo na samoočitanje stanja brojila

Svaki korisnik mreže kategorije kućanstvo koji se nalazi u režimu šestomjesečnog očitanja, ima na temelju zahtjeva, pravo na samoočitanje stanja brojila. Naknada za izradu mjesečnog obračuna kod korisnika mreže u sustavu samoočitanja se ne naplaćuje. U nastavku dajemo pregled prava i obveza kupca s pravom na samoočitanje.
 • HEP ODS dužan je korisniku mreže iz kategorije kućanstvo na njegov zahtjev omogućiti da sam očitava stanje brojila i da podatke o stanju brojila redovito mjesečno dostavlja HEP ODS (samoočitanje stanja brojila).
 • Podatke o stanju brojila korisnik mreže dužan je dostaviti na zadnji dan u mjesecu s odstupanjem od -6/+2 dana.
 • Korisnik mreže u sustavu samoočitanja ima mjesečno obračunsko razdoblje na temelju obračuna čija se izrada ne naplaćuje i dobiva mjesečni račun.
 • U mjesecu u kojem korisnik mreže HEP ODS-u ne dostavi podatke o stanju brojila, obračun se temelji na potrošnji električne energije koju procjenjuje HEP ODS.
 • Korisniku mreže koji u tri uzastopna mjeseca ne dostavi podatke o stanju brojila, HEP ODS će, nakon prethodne pisane obavijesti, ukinuti pravo na samoočitanje stanja brojila do isteka sljedećeg polugodišnjeg obračunskog razdoblja.
 • Korisnik mreže gubi pravo na samoočitanje stanja brojila u sljedeće tri kalendarske godine ako se polugodišnja potrošnja električne energije određena prema očitanjima HEP ODS-a razlikuje za više od 30% od zbroja šest uzastopnih mjesečnih potrošnji izračunatih na temelju podataka o stanju brojila dostavljenih od strane korisnika mreže.
 • Korisnik mreže koji je izgubio pravo na samoočitanje stanja brojila, novi zahtjev može podnijeti nakon isteka razdoblja za koje je izgubio pravo samoočitanja stanja brojila.


Korisnik mreže kategorije potrošnje kućanstvo može, bez naknade, dostaviti stanje brojila na sljedeće načine:

 • putem web aplikacije Moja mreža;
 • pozivom na besplatni broj govornog automata 0800 0555;
 • pozivom na kontakt broj vašeg distribucijskog područja (elektre);
 • osobnim dolaskom u poslovnicu vašeg distribucijskog područja (elektru);
 • slanjem poruke putem Viber-a za primatelja HEP ODS.  
Stanje brojila može se dostaviti i slanjem SMS poruke na broj 811551 po cijeni SMS-a određenoj unutar Vaše mobilne tarife. 

Za dostavu očitanja potreban je broj obračunskog mjernog mjesta (OMM) te stanje brojila.