EN

Obavijest kupcima

HEP Elektra, u skladu s Nacionalnim planom migracije na SEPA izravno terećenje, omogućava prelazak s postojećih izravnih terećenja (trajnih naloga) na novu uslugu
SEPA izravno terećenje.

Web portal za dobavljače
Web portal za dobavljače
Za dobavljače koji društvima HEP grupe šalju e-račune od danas je dostupan web portal.
20.05.2019.
VIŠE