EN
Jednostavno priključenje

Jednostavno priključenje

Jednostavno priključenje se provodi u slučaju priključenja građevine jednostavnim priključkom, tj. u slučaju priključenja građevine na mrežu niskog napona (0,4 kV) za koje nije potrebno stvaranje tehničkih uvjeta u mreži.

Osnovni koraci pri jednostavnom priključenju sastoje se od:

  • izdavanja elektroenergetske suglasnosti (EES) s ponudom o priključenju
  • izdavanja potvrde glavnog projekta
  • uplate naknade za priključenje (prihvaćanje ponude o priključenju)
  • izgradnje priključka
  • sklapanja ugovora o korištenju mreže
  • stavljanja priključka pod napon i izdavanja potvrde o početku korištenja mreže
  • pokusnog rada i izdavanja potvrde za trajni pogon (ako je u EES uvjetovan pokusni rad). 

Obrasci zahtjeva i dokumenata nalaze se na web stranici Obrasci i dokumenti.


Detaljniji opis postupka jednostavnog priključenja nalazi se u članku 8. Pravila o priključenju na distribucijsku mrežu.

Naknada za priključenje određuje se prema Metodologiji utvrđivanja naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu novih korisnika mreže i za povećanje priključne snage postojećih korisnika mreže (NN 51/17, 31/18, 104/20), a za jednostavno priključenje novog kupca naknada se određuje po jediničnoj cijeni i traženoj priključnoj snazi.


Primjer izračuna naknade za priključenje kupca na distribucijsku mrežu jednostavnim priključkom

Tražena snaga = 7,36 kW
Jedinična cijena = 1.350,00 kn/kW
Naknada = 9.936,00 kn (7,36kW•1.350,00 kn/kW) + PDV

Grad Zagreb:
Tražena snaga = 7,36 kW
Jedinična cijena = 1.700.00 kn/kW
Naknada za Grad Zagreb = 12.512,00 kn (7,36kW•1.700,00 kn/kW) + PDV