EN
Jednostavno priključenje

Jednostavno priključenje

Jednostavno priključenje se provodi u slučaju priključenja građevine jednostavnim priključkom, tj. u slučaju priključenja građevine na mrežu niskog napona (0,4 kV) za koji nije potrebno stvaranja tehničkih uvjeta u mreži.

Osnovni koraci pri jednostavnom priključenju sastoje se od:

  • izdavanja EES s ponudom o priključenju
  • izdavanja potvrde glavnog projekta
  • uplate naknade za priključenje (prihvaćanje ponude o priključenju)
  • izgradnje priključka
  • sklapanja ugovora o korištenju mreže
  • stavljanja priključka pod napon i izdavanja potvrde o početku korištenja mreže
  • pokusnog rada i izdavanja potvrde za trajni pogon (ako je u EES uvjetovan pokusni rad).


 Obrasci zahtjeva i dokumenata nalaze se na web stranici Obrasci i dokumenti.


Detaljniji opis postupka jednostavnog priključenja nalazi se u članku 8. Pravila o priključenju na distribucijsku mrežu.


Naknada za priključenje određuje se prema Metodologiji utvrđivanja naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu novih korisnika mreže i za povećanje priključne snage postojećih korisnika mreže (NN 51/17), a za jednostavno priključenje novog kupca naknada se određuje po jediničnoj cijeni po kW tražene priključne snage.
 

Primjer izračuna naknade za priključenje kupca na distribucijsku mrežu

Tražena snaga = 7,36 kW
Jedinična cijena = 1350 kn/kW
Naknada = 9936 kn (7,36•1350) + PDV

Grad Zagreb:
Tražena snaga = 7,36 kW
Jedinična cijena = 1700 kn/kW
Naknada za Grad Zagreb = 12512 kn (7,36•1700) + PDV