EN
Tarifni modeli

Tarifni modeli

Svi korisnici električne energije koriste neku vrstu tarifnog modela prema kojem im se obračunava potrošnja električne energije. U Republici Hrvatskoj koriste se jednotarifna i višetarifna brojila, a ovisno o tipu brojila različito se obračunava potrošnja električne energije. Kod jednotarifnog brojila, električna energija se uvijek obračunava prema istoj dnevnoj tarifi, odnosno cijena kilovatsata je jednaka tijekom cijelog dana. Kod višetarifnog brojila obračun električne energije se, ovisno o odabiru tarifnog modela, može vršiti prema istoj dnevnoj tarifi (Tarifni model Plavi), odnosno prema višoj i nižoj dnevnoj tarifi (Tarifni model Bijeli).

Trajanje više i niže dnevne tarife:
 • zimsko računanje vremena: VT od 07-21 sat, NT od 21-07 sati,
 • ljetno računanje vremena: VT od 08-22 sata, NT od 22-08 sati.
 
Ukoliko želite promijeniti tarifni model, obratite pozornost na tip brojila koji koristite.

Prilikom odabira tarifnog modela, potrebno je provjeriti kakav omjer potrošnje ostvarujete kako biste mogli procijeniti s kojim modelom ostvarujete najveće uštede. Informativni izračun potrošnje, ovisno o odabranom tarifnom modelu, možete napraviti ovdje.
 

Tarifni model Plavi

mogu izabrati kupci na niskom naponu koji imaju jednotarifno ili višetarifno brojilo. Tarifni model Plavi sadrži tarifne stavke za sljedeće tarifne elemente:
 • radna energija po jedinstvenoj dnevnoj tarifi (€/kWh) i
 • naknada za obračunsko mjerno mjesto (€/mj).

Tarifni model Bijeli

mogu izabrati kupci na niskom naponu s višetarifnim brojilom. Tarifni model Bijeli sadrži tarifne stavke za sljedeće tarifne elemente:
 • radna energija po višoj dnevnoj tarifi (€/kWh),
 • radna energija po nižoj dnevnoj tarifi (€/kWh) i
 • naknada za obračunsko mjerno mjesto (€/mj).

Tarifni model Crveni

odnosi se na korisnike mreže s priključnom snagom većom od 22 kW i sadrži tarifne stavke za sljedeće tarifne elemente:
 • radna energija po višoj dnevnoj tarifi (€/kWh),
 • radna energija po nižoj dnevnoj tarifi (€/kWh),
 • obračunska vršna radna snaga (€/kW) i
 • naknada za obračunsko mjerno mjesto (€/mj).

Tarifni model Crni (tzv. „upravljana potrošnja”)

podrazumijeva isporuku električne energije za kategoriju kućanstva, kod koje isporučitelj daljinskim upravljanjem određuje vrijeme upotrebe električne energije (energija kupcu nije dostupna 24 sata dnevno). Zbog ograničenog vremena u kojem se kupcu isporučuje električna energija, Crni tarifni model je dopunski tarifni model. Model je primjenjiv za trošila u kućanstvima kod kojih je vrijeme upotrebe električne energije moguće prilagoditi vremenu u kojem je električna energija raspoloživa (termoakumulacijske peći, bojleri i slično). Vrijeme u kojem je električna energija raspoloživa određuje isporučitelj. Kupac trošila može koristiti najmanje osam sati tijekom dana, najčešće za vrijeme trajanja niže dnevne tarife. Potrebni preduvjeti su: HEP ODS mora imati tehničke uvjete koji omogućavaju sustav daljinskog upravljanja potrošnjom na određenom području, a kupac mora imati posebno brojilo i pripadajuću instalaciju, u skladu s važećim tehničkim uvjetima. Trenutačno je Crni tarifni model u primjeni na dijelu distribucijskih područja Elektroistre Pula i Elektrojuga Dubrovnik. Primjena u ostalim područjima, u kojima su osigurani tehnički uvjeti, planira se ovisno o iskazanom interesu kupaca.  


Tarifni model možete promijeniti tako da:
 • ispunite PDF obrazac i pošaljete ga u vaše distribucijsko područje (elektru);
 • ispunite zahtjev za promjenu tarifnog modela u vašem distribucijskom području (elektri).