EN
Korištenje mreže

Korištenje mreže

Korištenje mreže je usluga koju operator distribucijskog sustava pruža korisniku mreže kojom se omogućuje distribucija električne energije distribucijskom mrežom te korištenje usluga. Uvjeti korištenja mreže reguliraju se ugovorom o korištenju mreže sukladno Općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električne energije (NN 85/15, 49/20, 104/20) i Mrežnim pravilima distribucijskog sustava (NN 74/18).
 
Ugovor o korištenju mreže sadrži:
 • podatke o ugovornim stranama,
 • predmet ugovora,
 • broj elektroenergetske suglasnosti i dan izdavanja,
 • podatke o priključnoj snazi i ostalim elektroenergetskim veličinama obračunskog mjernog mjesta,
 • obvezu dostave podataka planiranih vršnih radnih snaga ili planirane proizvodnje na obračunskom mjernom mjestu, za korisnika mreže na vrlo visokom, visokom te srednjem naponu,
 • uvjete korištenja snage kod krajnjeg kupca s mjerenjem snage i proizvođača,
 • razinu kvalitete opskrbe električnom energijom,
 • razinu dopuštenog negativnog povratnog utjecaja na mrežu,
 • uvjete pristupa obračunskom mjernom mjestu i uvjete očitanja,
 • uvjete korištenja mreže,
 • način prikupljanja obračunskih podataka,
 • način obračuna naknade za korištenje mreže,
 • uvjete kod kojih je korisnik mreže dužan pristupiti ograničenju potrošnje i/ili isporuke ugovorene električne energije i snage,
 • opis i vrstu poslovnih podataka koji podliježu obvezi osiguranja tajnosti,
 • način informiranja o važećim cijenama, naknadama i davanjima te standardnim rokovima i uvjetima, osobito u pogledu pristupa mreži i korištenja usluga,
 • način izvještavanja i razmjene podataka te način utvrđivanja i obračuna štete u slučaju neizvršenja ili neurednog izvršenja ugovora,
 • uvjete za raskid i otkaz ugovora,
 • ostale međusobne obveze i
 • način rješavanja sporova.


Obrasci ugovora o korištenju mreže za proizvođače:
 • Ugovor o korištenju mreže za proizvođače - niski napon do 30 kW (PDF)
 • Ugovor o korištenju mreže za proizvođače - niski napon od 30 kW do 500 kW (PDF)
 • Ugovor o korištenju mreže za proizvođače - srednji napon (PDF)