EN
Koja je razlika između HEP ODS-a, HEP Elektre i HEP-Opskrbe?

Koja je razlika između HEP ODS-a, HEP Elektre i HEP-Opskrbe?

HEP ODS d.o.o. (DISTRIBUTER) – do sada je uz djelatnost distribucije električne energije (poslovi mjerenja, obračuna potrošnje, održavanja obračunskog mjernog mjesta te ostale terenske aktivnosti) obavljao i djelatnost javne opskrbe kupaca električnom energijom. Temeljem zakonske obveze od 1.11.2016. godine, djelatnost javnog opskrbljivača kupaca električnom energijom obavlja novo društvo unutar HEP grupe - HEP Elektra d.o.o.
HEP ODS i dalje zadržava status jedinog distributera čija je nadležnost briga za optimalno funkcioniranje sustava, uključujući poslove očitanja, zamjene brojila, otklanjanje kvarova i smetnji u mrežnom sustavu.
Rad HEP ODS-a organiziran je u sjedištu Društva i 21 distribucijskom području.

HEP Elektra d.o.o. (OPSKRBLJIVAČ-JAVNA USLUGA) – jedini je zajamčeni opskrbljivač ovlašten za pružanje javne usluge opskrbe električnom energijom u Republici Hrvatskoj, što znači da opskrbljuje krajnje kupce iz kategorije kućanstvo u okviru univerzalne usluge kao javne opskrbe prema reguliranim uvjetima te pruža javnu uslugu opskrbe električnom energijom koja se obavlja kao zajamčena opskrba za kupce kategorije poduzetništvo.

HEP Opskrba d.o.o. (OPSKRBLJIVAČ-TRŽIŠNI) – obavlja djelatnost opskrbe električnom energijom kupaca kategorije kućanstvo i poduzetništvo unutar tržišne usluge. Osim za opskrbu električnom energijom, registrirana je i za obavljanje opskrbe toplinskom energijom te plinom.