EN
Pristup mjernim podacima

Pristup mjernim podacima

Web portal Mjerni podaci namijenjen je korisnicima mreže kako bi im omogućio pristup mjernim podacima za obračunska mjerna mjesta s priključnom snagom iznad 30 kW i obračunska mjerna mjesta proizvođača priključenih na distribucijsku mrežu. Korisnici Web portala imaju pristup podacima o krivuljama opterećenja.

Krivulja opterećenja je niz brojilom izmjerenih podataka koji se odnose na obračunsko mjerno mjesto, a sastoji se od mjernih vrijednosti svih 15-minutnih srednjih snaga unutar obračunskog razdoblja, poredanih po datumu i vremenu nastanka.

Kako bi pristupio portalu, korisnik mora ispuniti i ovjeriti zahtjev. Popunjeni i ovjereni zahtjev potrebno je dostaviti kao skenirani dokument na e-mail adresu mjerni.podaci@hep.hr ili na broj faxa 01/6171 282.

Svi podaci na portalu su informativnog karaktera. Usluga je u fazi testiranja te se trenutno ne naplaćuje. U slučaju izmjene Cjenika nestandardnih usluga HEP ODS-a i početka naplate ove usluge, korisnici će biti pravovremeno obaviješteni.