EN
Izrada  EOTRP i EMP

Izrada EOTRP i EMP

Na temelju Zakona o tržištu električne energije (NN 111/2021), HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. objavljuje:
  • popis pravnih osoba, odnosno ovlaštenih osoba koje mogu izraditi elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na mrežu (EOTRP) i elaborat mogućnosti priključenja (EMP) - ovdje
  • otvoreni javni poziv za podnošenje Zahtjeva za uvrštenje na Popis pravnih osoba odnosno ovlaštenih osoba koje mogu izraditi EOTRP i EMP - ovdje