EN
Popis usluga

Popis usluga

NADLEŽNOSTI HEP ODS-a

- reklamacije očitanih/potrošenih količina kWh
- zahtjev za promjenu količina kWh predviđene polugodišnje potrošnje  (akontacije)
- zahtjev za samoočitanje
- zahtjevi za izdavanje elektroenergetskih suglasnosti  
- zahtjev za promjenu kategorije kupca
- zahtjev za početak korištenja mreže
- zahtjev za promjenom tarifnog modela
- zahtjevi vezani za brojilo (montaža/demontaža/zamjena, ugradnja)
- zahtjev za ograničenje/povećanje priključne snage
- zahtjev za premještanje OMM-a
- zahtjev za provjeru ispravnosti brojila i mjerne opreme
- zahtjev za daljinsku kontrolu brojila
- zahtjev za izvanredno očitanje stanja brojila
- zahtjev za privremenu obustavu el. energije
- ostali zahtjevi u okviru djelatnosti
 

NADLEŽNOSTI OPSKRBLJIVAČA

- reklamacije na opomenu, kamatu, nepriznatu uplatu
- informacije o računu
- informacije o stanju duga
- izdavanje i ispis računa za električnu energiju
- zahtjev za sklapanje ugovora o opskrbi električnom energijom
- zahtjev za povrat preplate
- zahtjev za reprogram plaćanja dugovanja
- prijepisi vlasništva 
- zahtjev za raskid ugovora o korištenju mreže 
- zahtjev korisnika mreže za prijenos ugovora