EN
Prethodni postupak priključenja proizvođača i operatora skladišta energije

Prethodni postupak priključenja proizvođača i operatora skladišta energije

Prethodni postupak priključenja proizvođača i operatora skladišta energije provodi se u svrhu ishođenja energetskog odobrenja za izgradnju proizvodnog postrojenja odnosno postrojenja za skladištenje energije, u skladu s odredbama Zakona o tržištu električne energije (NN 111/21 i 83/2023).

Osnovni koraci prethodnog postupka priključenja proizvođača i operatora skladišta energije sastoje se od:
  • podnošenja zahtjeva za dostavu podataka o stanju u mreži za potrebe izrade EMP-a
  • dostave podataka o stanju u mreži za potrebe izrade EMP-a
  • izrade EMP-a
  • podnošenja zahtjeva za izdavanje preliminarnog mišljenja operatora distribucijskog sustava o mogućnosti priključenja te o mogućim opcijama za priključenje
  • pregleda i ocjene EMP-a od strane operatora distribucijskog sustava
  • dostave preliminarnog mišljenja o mogućnosti priključenja.
 
U prethodnom postupku priključenja investitora zastupa ovlašteni izrađivač elaborata koji izrađuje EMP i koji se nalazi na popisu ovlaštenih osoba operatora distribucijskog sustava.

EMP se izrađuje na predlošku operatora distribucijskog sustava, a predložak se dostavlja ovlaštenom izrađivaču zajedno s ulaznim podacima za izradu EMP-a.

Ovlašteni izrađivač elaborata podnosi zahtjeve operatoru distribucijskog sustava od 01.09.2023. godine isključivo elektronskim putem, na e-adresu: ods-emp@hep.hr.
 
Zahtjevi u prethodnom postupku priključenja:
  1. Zahtjev za dostavu podataka o stanju u mreži-EMP
  2. Zahtjev za izdavanje preliminarnog mišljenja
 
Hodogram prethodnog postupka priključenja proizvođača i operatora skladišta energije prikazan je na sljedećoj slici, a detaljan opis je dan u članku 13. Pravila o priključenju na distribucijsku mrežu.