EN
Zašto kupci kategorije kućanstvo plaćaju električnu energiju putem akontacijskih rata?

Zašto kupci kategorije kućanstvo plaćaju električnu energiju putem akontacijskih rata?

U Hrvatskoj ima približno dva milijuna kupaca električne energije kategorije kućanstvo. Mjesečno ili dvomjesečno očitavanje brojila svim kućanstvima izazvalo bi velike dodatne troškove operatoru mreže, čime bi povećalo i ukupnu cijenu električne energije. Da bi se to izbjeglo, primjenjuje se akontacijski sustav naplate, odnosno procjenjuje se mjesečna potrošnja svakog kupca u razdoblju do idućeg obračuna, što je definirano Pravilima o općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom kao standardna usluga za sve kupce. Slična rješenja primjenjuju se i u drugim europskim zemljama.

Mjesečna novčana obveza, odnosno akontacijska rata, predstavlja račun za ugovorenu električnu energiju za mjesec unutar obračunskog razdoblja.

Iznos mjesečnih novčanih obveza određuje se:
  • kod postojećih kupaca na temelju prosječne mjesečne potrošnje odgovarajućeg prethodnog (sezonskog) razdoblja, prema tarifnim stavkama odabranog tarifnog modela, uvećano za iznos poreza na dodanu vrijednost (PDV);
  • kod novih kupaca na temelju sporazumno utvrđene količine električne energije, odnosno očekivane prosječne mjesečne potrošnje.
Svaki kupac kategorije kućanstvo može pisanim putem osporiti utvrđene mjesečne novčane obveze, u roku od 15 dana od dana njihova izdavanja.