EN
Zašto kupci kategorije kućanstvo plaćaju električnu energiju putem akontacijskih rata?

Zašto kupci kategorije kućanstvo plaćaju električnu energiju putem akontacijskih rata?

U Hrvatskoj ima približno dva milijuna kupaca električne energije kategorije kućanstvo. Mjesečno ili dvomjesečno očitavanje brojila svim kućanstvima izazvalo bi velike dodatne troškove operatoru mreže, čime bi povećalo i ukupnu cijenu električne energije. Da bi se to izbjeglo, primjenjuje se akontacijski sustav naplate, odnosno procjenjuje se mjesečna potrošnja svakog kupca u razdoblju do idućeg obračuna, što je definirano Općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom kao standardna usluga za sve kupce. Slična rješenja primjenjuju se i u drugim europskim zemljama.

Mjesečna novčana obveza, odnosno akontacijska rata, predstavlja račun za ugovorenu električnu energiju za mjesec unutar obračunskog razdoblja čije je dospijeće sredinom mjeseca.

Iznos mjesečnih novčanih obveza određuje se:
  • kod postojećih kupaca na temelju prosječne mjesečne potrošnje odgovarajućeg prethodnog (sezonskog) razdoblja, prema tarifnim stavkama odabranog tarifnog modela, uvećano za iznos poreza na dodanu vrijednost (PDV);
  • kod novih kupaca na temelju sporazumno utvrđene količine električne energije, odnosno očekivane prosječne mjesečne potrošnje.
Svaki kupac kategorije kućanstvo može pisanim putem osporiti utvrđene mjesečne novčane obveze, u roku od 15 dana od dana njihova izdavanja.