EN
Usluge

Usluge

HEP ODS obavlja djelatnost distribucije električne energije kao regulirane energetske djelatnosti, pri čemu je dužan pružati:

  • standardne i
  • nestandardne usluge.

Standardne usluge su sve one usluge čiji su troškovi sadržani u naknadi za korištenje mreže ili cijeni električne energije.

Osim standardnih usluga, HEP ODS pruža i nestandardne usluge, koje se naplaćuju sukladno Pravilima nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava (PDF).

Točan opis nestandardnih usluga, koji za pojedinu uslugu sadrži naziv i jediničnu cijenu te uvjete primjene, možete pronaći u Cjeniku nestandardnih usluga (PDF).

Prema pravilima nestandardnih usluga, u cijenu nestandardne usluge mogu ući i usluge za koje nije moguće unaprijed utvrditi iznos i stoga nisu obuhvaćene cjenikom:
  • radno vrijeme za ostvarenje nestandardne usluge - obračunava se prema stvarno utrošenom radnom vremenu uvažavajući pravila struke i važećim cijenama sata (PDF)
  • troškovi prijevoza i/ili radnih strojeva - obračunavaju se u skladu s važećom odlukom o cijenama (PDF)
  • ostali troškovi koji se ne mogu unaprijed jedinično iskazati, obračunavaju se na objektivan i razvidan način, prema cijenama ostvarenima na temelju Zakona o javnoj nabavi.