EN

Promjena modela razdjele potrošnje (iznosa akontacija)

Operator distribucijskog sustava (HEP ODS) daje mogućnost točnije razdjele potrošnje krajnjih kupaca po mjesecima ovisno o klimatološkim i drugim parametrima. Realnije predviđene mjesečne potrošnje poticaj su krajnjem kupcu za racionalniju potrošnju električne energije.

Svaki kupac može zatražiti promjenu modela razdjele potrošnje kod svog opskrbljivača. Postoje tri modela predviđene potrošnje i to Opći model, Sezonski model i Linearni model, a sukladno Pravilima primjene nadomjesnih krivulja opterećenja HEP ODS-a. Za sve kupce, bez obzira na odabranog opskrbljivača, model potrošnje određuje HEP ODS.
Kućanstva s polugodišnjim obračunskim razdobljem inicijalno će se razvrstavati u modele Opći, prema regiji kojoj geografski pripadaju (kontinentalna, gorska i primorska). Iznosi akontacija su različiti po mjesecima unutar polugodišnjeg obračunskog razdoblja, ali je njihov ukupan zbroj temeljen na potrošnji adekvatnog prethodnog obračunskog razdoblja.
Postupak prebacivanja se vrši postepeno kako koje obračunsko mjerno mjesto kućanstava s polugodišnjim obračunskim razdobljem dođe na red za periodički obračun.
 
HEP ODS u skladu s odredbama Pravilima primjene nadomjesnih krivulja opterećenja omogućava opskrbljivačima podnošenje zahtjeva za promjenu modela razdjele potrošnja u A (Opći model), B (Sezonski model) ili C (Linearni model).
 
Razvrstavanje u model Linearni ili Sezonski moguće je na zahtjev kućanstva, putem opskrbljivača, ako je ispunjeno:
 
• Krajnji kupac s polugodišnjim obračunskim razdobljem može u tekućem polugodišnjem obračunskom razdoblju putem svog opskrbljivača zatražiti razvrstavanje u model Linearni, ukoliko je njegova potrošnja koja se odnosi na prethodno polugodišnje obračunsko razdoblje, bila manja ili jednaka 600 kWh,
 
• Krajnji kupac s polugodišnjim obračunskim razdobljem može u tekućem polugodišnjem obračunskom razdoblju putem svog opskrbljivača zatražiti razvrstavanje u model Sezonski prema regiji kojoj geografski pripada, ukoliko je krajnjem kupcu svojstven sezonski karakter potrošnje, odnosno barem 80% njegove godišnje potrošnje se odnosi na kalendarske mjesece svibanj – listopad.
 
U slučaju odobrenog zahtjeva od strane HEP ODS-a, promjena modela primjenjuje se kod prvog idućeg redovnog obračuna.