EN
Skupština i Nadzorni odbor

Skupština i Nadzorni odbor

Skupština


Vice Oršulić
predsjednik
 

Nadzorni odbor


Damir Pećušak, dipl. oec
predsjednik Nadzornog odbora

Marino Roce, ing. el.
zamjenik predsjednika Nadzornog odbora

Snježana Barbarić, dipl. oec.
član Nadzornog odbora

Marko Dvorski, dipl. oec.
član Nadzornog odbora

Ninoslav Petelin, dipl. ing.
član Nadzornog odbora