EN
Što je limitator?

Što je limitator?

Limitator je uređaj koji kod kupaca ograničava strujno opterećenje (maksimalnu snagu) istovremeno uključenih električnih uređaja na veličinu koja je definirana elektroenergetskom suglasnošću, odnosno ugovorena s HEP ODS-om. Odluku o ugovorenoj snazi priključka, prema kojoj se utvrđuje i nazivna snaga limitatora, donosi kupac prema svojim potrebama. Nazivna struja limitatora kreće se od 5 do 50 ampera. Cijena limitatora uključena je u cijenu priključka na elektroenergetsku mrežu.

Prema Pravilniku o općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (NN 100/22, članak 36.), svaki kupac, bez obzira na potrošnju, obvezno mora zadovoljiti uvjet ograničenja ili mjerenja vršnog opterećenja iz elektroenergetske suglasnosti. Za kupce, čija je priključna snaga manja od 22 kW, ograničenje se provodi ugradnjom limitatora ili brojila s funkcijom ograničenja snage.

Kupcu s priključnom snagom većom od 22 kW, a koji je odabrao tarifni model bez tarifnog elementa obračunske vršne snage, vršna snaga ograničava se na 22 kW brojilom s funkcijom ograničenja snage.

Ograničenje snage u interesu je svih kupaca jer se njime sprječava nekontrolirano smanjenje napona, problemi vezani uz stare instalacije te nekontrolirano povećanje potrošnje pojedinih kupaca, što se može negativno odraziti na ostale kupce priključene na isti dio mreže. Uslijed priključenja novog kupca na elektroenergetsku mrežu, jedan od temeljnih parametara je određivanje snage priključka. Svi kupci kod kojih je snaga limitatora manja od iznosa zakupljene snage (snage u elektroenergetskoj suglasnosti kupca), mogu zatražiti zamjenu limitatora.

Više o tehničkim obilježjima uređaja za ograničavanje strujnog opterećenja – limitatora, možete pronaći ovdje