EN
Priključenje na mrežu

Priključenje na mrežu

U postupku priključenja HEP ODS sagledava mogućnost priključenja, utvrđuje optimalno tehničko rješenje priključenja te određuju tehničke, ekonomske i ostale uvjete priključenja građevine na mrežu, kao i uvjete izgradnje priključka i stvaranja uvjeta u mreži.
Prema složenosti priključka, postupak priključenja dijeli se na dvije vrste: Postojeći korisnik mreže može od HEP ODS-a zatražiti sljedeće promjene na priključku: 
  • povećanja priključne snage
  • spajanja više obračunskih mjernih mjesta u jedno na istoj lokaciji
  • dijeljenja jednog obračunskog mjernog mjesta na veći broj na istoj lokaciji
  • priključenja novih proizvodnih postrojenja na instalaciju postojećeg korisnika mreže
od kojih su neki postupci posebno pojednostavljeni: