EN

Zašto mi je napravljena procjena stanja brojila, a samoočitač sam i dostavio sam stanje u propisanom roku?

Prema Pravilniku o općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (NN 100/22), obračun (utvrđivanje mjernih podataka za obračun) za obračunsko mjerno mjesto s odobrenim samoočitanjem izrađuje se za kalendarski mjesec prema stanju brojila na zadnji dan u kalendarskom mjesecu. Stanje brojila električne energije preračunava se na zadnji dan u mjesecu, temeljem dostavljenog stanja brojila električne energije tijekom zadnjih 7 dana kalendarskog mjeseca na koji se odnosi obračun, ukoliko stanje brojila nije dostavljeno na zadnji dan u kalendarskom mjesecu.
Kod ovog načina obračuna mala je vjerojatnost odstupanja preračunatog stanja brojila na zadnji dan u mjesecu u odnosu na stvarno stanje, obzirom na kratko vremensko razdoblje na koje se odnosi preračunavanje (maksimalno 7 dana) i činjenicu da se stanje preračunava prema stvarno ostvarenoj potrošnji u tom kalendarskom mjesecu.
 
Stanje brojila dostavlja se putem sljedećih komunikacijskih kanala: