EN

Što učiniti kod promjene vlasništva?

Kod promjene vlasništva zahtjev za sklapanje ugovora odnosno raskid ugovora o korištenju mreže predaje se kod odabranog opskrbljivača.

U nastavku je popis aktivnih opskrbljivača abecednim redom.

Za kategoriju potrošnje kućanstvo

OPSKRBLJIVAČ KONTAKT TELEFON E-MAIL
E.ON Energija d.o.o. 0800 8777 info@eon.hr
ENNA Opskrba d.o.o. 032 450970, 01 552 0452 info@enna.hr
HEP - Opskrba d.o.o. 0800 5255 https://open.hep.hr/ords/f?p=230:1 ​​​​
HEP ELEKTRA d.o.o. 0800 300 303 https://www.hep.hr/elektra/kontakti/1556 
MET Croatia Energy Trade d.o.o. 01 618 7850 info.metcro@met.com
PETROL d.o.o. 01 668 0000 struja@petrol.hr
 

Za kategoriju potrošnje poduzetništvo

OPSKRBLJIVAČ KONTAKT TELEFON E-MAIL
E.ON Energija d.o.o. 0800 8777 info@eon.hr
ENNA Opskrba d.o.o. 032 450970, 01 552 0452 info@enna.hr
HEP - Opskrba d.o.o. 0800 5255 https://open.hep.hr/ords/f?p=230:1 ​​​​
HEP ELEKTRA d.o.o. 0800 300 303 https://www.hep.hr/elektra/kontakti/1556
MET Croatia Energy Trade d.o.o. 01 618 7850 info.metcro@met.com
PETROL d.o.o. 01 668 0000 struja@petrol.hr