EN
Što je broj obračunskog mjernog mjesta (OMM)?

Što je broj obračunskog mjernog mjesta (OMM)?

Obračunsko mjerno mjesto je dio distribucijskog sustava koji obuhvaća plinomjer i drugu mjernu, regulacijsku i sigurnosnu opremu, na kojem se obavlja mjerenje radi obračuna isporučenog plina.
Svakom obračunskom mjernom mjestu pridružen je jedinstveni identifikacijski broj na kojeg se vežu svi tehnički i matični podaci o krajnjem kupcu. Sastoji se od 8 znamenaka i nalazi se u gornjem lijevom uglu računa za isporučeni plin. Prilikom upita, zahtjeva i reklamacija od strane krajnjeg kupca preporučeno je znati broj obračunskog mjernog mjesta.