EN
Ostale djelatnosti

Ostale djelatnosti

Od ostalih djelatnosti u HEP-Plin obavlja:
  • izgradnju plinskih priključaka na distribucijsku mrežu,
  • nestandardne usluge iz djelatnosti distribucije plina i opskrbe kupaca plinom i
  • povremene ostale usluge povezane s registriranim djelatnostima.
  • nestandardne usluge (distribucije, opskrbe).
Nestandardnim uslugama smatraju se sve usluge koje HEP-Plin pruža/isporučuje kupcima i drugim naručiteljima na njihov zahtjev, a nisu obuhvaćene prodajnom cijenom plina, kao i one dodatne usluge koje je prouzročio kupac nepridržavanjem ugovornih uvjeta. Najčešće nestandardne usluge jesu:

Najčešće nestandardne usluge jesu:
  • usluge u vezi s pristupom korisnika distribucijskoj mreži (energetska suglasnost, priključak),
  • usluge za radove na mjernome mjestu na zahtjev kupca ili krivnjom kupca,
  • prekidi i ponovne uspostave isporuke plina koje je prouzročio kupac.
Cijene i način izračunavanja cijena  nestandardnih  usluga možete pogledati ovdje.