EN
Koja je razlika između opskrbljivača i distributera?

Koja je razlika između opskrbljivača i distributera?

Opskrbljivač plinom je energetski subjekt koji obavlja energetsku djelatnost opskrbe plinom. Opskrbljivač plinom je zapravo korisnik plinskog distribucijskog sustava jer ga koristi kako bi krajnjeg kupca opskrbio plinom. Dakle, krajnji kupac kupuje plin od opskrbljivača, a operator distribucijskog sustava je zadužen za sigurnu i pouzdanu isporuku tog plina.

Distributer, odnosno operator plinskog distribucijskog sustava je energetski subjekt koji obavlja energetsku djelatnost distribucije plina:
  • Preuzimanje: Na izlaznim priključcima iz transportnog sustava preuzima plin od transportera, odnosno operatora transportnog sustava.
  • Komercijalizacija: Obrađuje plin za komercijalnu upotrebu (reducira tlak i odorizira plin).
  • Isporuka: Kroz sustav distribucijske mreže (međumjesni i mjesni plinovodi, distribucijske regulacijske stanice, plinski priključci, obračunska mjerna mjesta) isporučuje plin krajnjim kupcima.
Dakle, operator plinskog distribucijskog sustava zadužen je za sigurnu i pouzdanu isporuku plina krajnjim kupcima na način da vodi, održava i razvija plinski distribucijski sustav na za to propisan način.