EN
Kućanstvo

Kućanstvo

Kupci kategorije kućanstvo mogu koristiti ponuđene oblike ugovornih odnosa s opskrbljivačem:
  • Opskrba u obvezi javne usluge
  • Zajamčena opskrba
 
Na stranicama možete pronaći informacije o postupku ugovarnja opskrbe, kao i raskida ugovora, odnosno prestanka njegova važenja. Također, pojašnjen je i postupak obračuna i plaćanja, te prava i obveze u pogledu promjena na strani krajnjeg kupca. Detaljnije odredbe o opskrbi prirodnim plinom sadržane su Općim uvjetima opskrbe plinom (NN 50/18, NN 88/19, NN 39/20, NN 100/21, NN 103/22).