EN
Obračun i plaćanje

Obračun i plaćanje

Obračun potrošnje plina u pravilu je mjesečni. Iznimno, s velikim kupcima može se ugovoriti i polumjesečni obračun.

Posljednji dan obračunskog razdoblja nadnevak je nastanka obveze kupca.

Rok plaćanja u pravilu je 15 dana od nadnevka nastanka obveze uz mogućnost ugovaranja i drukčijih rokova i uvjeta.