EN
Cijene plina

Cijene plina

Krajnja cijena plina (ona po kojoj se obračunava prodaja krajnjim kupcima) je složena. Sastoji se od faznih cijena usluga pojedinih djelatnosti plinskoga sustava. Neke od tih djelatnosti, radi njihova monopolskog i/ili javnog značenja (transport, skladištenje, distribucija, opskrba kućanstava u obvezi javne usluge) trebaju se i objektivno moraju obavljati prema načelima pružanja javnih usluga, pa se cijene njihovih usluga moraju regulirati kako bi se zaštitio javni interes i spriječio monopolni položaj energetskog subjekta. Cijene onih energetskih usluga za koje na tržištu postoji konkurencija (npr. nabava i opskrba ostalih kupaca) mogu se slobodno formirati i ugovarati s krajnjim kupcima. Prema tome, krajnja cijena plina je veća ili manja mješavina reguliranih i slobodnih cijena.
 
Regulirane cijene javnih usluga nazivaju se tarife. Kako je i tarifa složena cijena, radi objektivne primjene (s obzirom na količinu i uvjete potrošnje) rastavlja se na tarifne stavke. Tarife odnosno tarifne stavke proračunavaju energetski subjekti suglasno propisanim metodologijama, a odobrava ih Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA).

Zbog poremećaja na domaćem tržištu energije Vlada Republike Hrvatske donosi Uredbu o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije (NN, 31/23, 74/23, 107/23, 122/23 i 32/24). Predmetnom uredbom utvrđuju se posebne mjere za opskrbu prirodnim plinom, način i uvjeti formiranja cijena za određene kategorije kupaca prirodnog plina, nadzor nad primjenom cijena, te posebni uvjeti obavljanja energetskih djelatnosti. Posebne mjere su privremene i propisuju se za razdoblje od 1. listopada 2022. do 30. rujna 2024. godine.

Cijene plina: