EN
Tko kontrolira kvalitetu isporučenog prirodnog plina?

Tko kontrolira kvalitetu isporučenog prirodnog plina?

Transportni sustav putem kojega se preuzima plin od proizvođača i dobavljača, te isporučuje izravnim kupcima ili distributerima koji ga zatim isporučuju krajnjim kupcima, zapravo je velika 'miješalica'. U njega ulazi plin s domaćih plinskih polja i polja na Jadranu, te plin iz uvoza preko interkonekcija na granicama s Mađarskom i Slovenijom.
 
Svaki od tih plinova ima svoju kvalitetu, a pomiješani daju prosječnu kvalitetu plina. Operator transportnog sustava (Plinacro d.o.o. Zagreb) sukladno čl. 104., čl. 105. i čl. 106. Mrežnih pravila transportnog sustava (NN 50/18), te čl. 34., čl. 35. i čl. 36. Izmjena i dopuna Mrežnih pravila transportnog sustava (NN 89/19) dužan je kontinuirano mjeriti kvalitetu plina na ulazima u transportni sustav, te ne primati isti ukoliko ne zadovoljava propisane parametre. To znači da se ne bi smjelo dogoditi da se u transportnim plinovodima nađe plin čija kvaliteta ne odgovara propisanim standardima. Ako se u transportnom plinovodu nalazi plin koji zadovoljava standarde kvalitete, onda i plin koji se iz transportnog sustava isporučuje izravnim kupcima i distributerima odgovara tim standardima. Međutim, standardi su propisani u određenom rasponu (od minimalnog do maksimalnog) jer nemoguće je dobiti mješavinu uvijek iste kvalitete. Zbog toga se na mjestima uzorkovanja plina utvrđuje točna kvaliteta plina za svaki priključak koji predstavlja ulaz ili izlaz iz transportnog sustava.
 
Operator transportnog sustava uz pomoć opreme ugrađene na mjestima uzorkovanja plina provodi minimalno jednu analizu uzorka plina na sat, te rezultate objavljuje na svojim internet stranicama. Detalje možete pronaći ovdje. Izvještaji (kromatografske analize) pravodobno se dostavljaju i operatoru distribucijskog sustava, te se na temelju njih obračunavana donja ogrjevna vrijednost plina krajnjim kupcima.
 
HEP-Plin d.o.o. redovno na svojoj internet stranici objavljuje izvještaje o kvaliteti plina na ulazima u distribucijski sustav. Detalje možete pronaći ovdje.