EN
Zaštita okoliša

Zaštita okoliša

Plin metan koji ima snažan utjecaj na pojavu učinka 'staklenika' iz plinoopskrbnog sustava može doći u atmosferu nepažljivim rukovanjem ili opasnim nekontroliranim istjecanjem nesagorjelog prirodnog plina.
 
Zbog toga se primjenjuju stroge mjere zaštite okoliša:
  • priključci plinskih instalacija potrošača na plinovode zavaruju se pod tlakom, a popravak čeličnih plinovoda obavlja se postupkom “baloniranja” i “gnječenja”, pri čemu ne dolazi do ispuštanja metana u atmosferu i
  • provodi se stalna i periodična kontrola propusnosti plinovoda i plinskih priključaka u skladu s donesenim protokolima.
 
Također, i potrošači plina trebaju osjetom mirisa provjeravati mjerno-regulacijski ormarić gdje ponekad dolazi do manjeg curenja plina, te o tome odmah obavijestiti distributera plina. U slučaju jačeg neugodnog mirisa treba zatvoriti slavinu ispred plinomjera i zahtijevati žurnu intervenciju dežurne službe distributera plina. Ako se pak osjeti curenje plina iz plinskoga trošila kada plamenik ne gori, odmah treba zatvoriti slavinu dovoda plina ispred trošila i pozvati ovlaštenoga servisera. Navedenim postupcima i potrošači mogu spriječiti curenje opasnog metana u atmosferu i time doprinijeti očuvanju okoliša, ali prije svega vlastitoj sigurnosti.