EN
Iznosi tarifnih stavki za distribuciju plina i fiksnih mjesečnih naknada

Iznosi tarifnih stavki za distribuciju plina i fiksnih mjesečnih naknada

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti  (NN 120/12 i NN 68/18)  i članka 29. Zakona o energiji (NN 120/12, NN 14/14, NN 95/15 i NN 102/15),  Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 30. sjednici Upravnog vijeća održanoj 15. prosinca 2017. donijela Odluku o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina (NN 127/17).
 
  • Iznosi tarifnih stavki za distribuciju plina i fiksnih mjesečnih naknada (PDF)