EN
Projektanti, izvođači, ispitivači, serviseri i dimnjačari

Projektanti, izvođači, ispitivači, serviseri i dimnjačari

Sve radove, popravke i kontrole na plinskim instalacijama i trošilima potrebno je povjeriti isključivo za to ovlaštenim osobama. Na taj se način postiže najviši stupanj sigurnosti i ekonomičnosti uporabe prirodnoga plina.

HEP-Plin d.o.o. kao operator plinskog distribucijskog sustava redovno ažurira podatke o ovlaštenim izvođačima i isptivačima plinskih instalacija, serviserima plinskih trošila, te nositeljima dimnjačarskih koncesija: 

 • ovlašteni projektanti plinskih priključaka i instalacija (PDF)
 • ovlašteni izvođači plinskih plinskih priključaka i instalacija (PDF)
 • ovlašteni ispitivači plinskih instalacija (PDF)
 • serviseri plinskih trošila (PDF)
 • nositelji dimnjačarskih koncesija (PDF)
 
Sukladno Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava (NN 50/18, NN 88/19, NN 36/20), HEP-Plin d.o.o. kao operator plinskog distribucijskog sustava dužan je pravnu ili fizičku osobu koja ispunjava tehničke, stručne i financijske uvjete ovlastiti za izvođenje plinskih priključaka i instalacija, te za ispitivanje nepropusnosti i ispravnosti plinskih instalacija.

Ovlaštenje za izvođenje plinskih priključaka i instalacija
 • Pravilnik o uvjetima i postupku dodjele, produljenja i oduzimanja ovlasti za izvođenje plinskih priključaka i instalacija (PDF)
 • Obrazac zahtjeva za dodjelu ovlasti za izvođenje plinskih instalacija (DOCx)

Ovlaštenje za ispitivanje plinskih instalacija
 • Pravilnik o uvjetima i postupku ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinskih instalacija (PDF)
 • Izjava ovlaštenih ispitivača plinskih instalacija (DOCx)
 • Lista za pregled dostavljene dokumentacije za provjeru stručno-tehničke osposobljenosti ispitivača plinske instalacije (DOCx)
 • Predložak ugovora o ovlaštenju za ispitivanje plinskih instalacija (PDF)
 • Primjer sadržaja i oblika ispitnog izvještaja (DOCx)
 
 
Napomena: Popisi ovlaštenih servisera plinskih trošila i nositelja dimnjačarskih koncesija su informativnog karaktera i nisu obvezujući ni za koga (uključujući, ali ne ograničeno na krajnje korisnike – potrošače prirodnog plina, subjekte na popisu i HEP-Plin d.o.o.). HEP-Plin d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost za postupke subjekata s navedenih popisa, kao ni za njihovu sposobnost, stručnost, opremljenost i ostale aspekte. Svaki dogovorni, ugovorni ili bilo koji drugi odnos između subjekata s navedenih popisa i trećih strana ni u kojem slučaju se ne odnosi na HEP-Plin d.o.o. koji ne preuzima bilo kakvu odgovornost za iste. Popisi su sačinjeni abecednim redom mjesta u kojem su subjekti s popisa prijavljeni i pri njegovom sastavljanju nisu uzimani u obzir nikakvi drugi kriteriji. Korisnici informacija s popisa iste koriste na vlastitu odgovornost i HEP-Plin d.o.o. neće biti odgovoran ni za kakve izravne, neizravne, slučajne, posljedične ili kaznene štete nastale iz korištenja ili nemogućnosti korištenja ovih informacija. Nadalje, HEP-Plin d.o.o. će uložiti razuman napor kako bi podaci na navedenim popisima bili točni i potpuni, ali ne preuzima nikakvu odgovornost za točnost ili potpunost istih. HEP-Plin d.o.o. zadržava pravo potpunog ili djelomičnog uklanjanja, te izmjene ovih informacija na bilo koji način, u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga bez prethodne najave. HEP-Plin d.o.o neće biti odgovoran ni za kakve posljedice navedenih promjena.