EN
Tko je ovlašten za servis plinskih trošila i održavanje dimnjaka?

Tko je ovlašten za servis plinskih trošila i održavanje dimnjaka?

Servis plinskih trošila
Plinska trošila potrebno je održavati unutar rokova propisanih od strane proizvođača, a preporuka je minimalno jednom godišnje prije i po potrebi tijekom sezone grijanja. Održavanja odrađuju serviseri plinskih trošila ovlašteni od strane proizvođača trošila ili njihovih zastupnika. Ovlašteni serviseri dužni su nakon pregleda i odrađenog servisa izdati potvrdu ili uvjerenje o ispravnosti plinskih trošila.

Održavanje dimnjaka
Neispravan sustav za odvod produkata izgaranja (dimnjak) veže potencijalnu opasnost od trovanja produktima izgaranja. Od iznimne je važnosti izvršiti provjeru funkcionalnosti dimnjaka minimalno jednom godišnje i to prije početka, a po potrebi i tijekom sezone grijanja. Provjeru funkcionalnosti dimnjaka obavlja mjesno nadležno dimnjačarsko tijelo (tvrtka, obrt) sukladno zakonskim i tehničkim propisima.